Ökat samarbete krävs för att nå nästa nivå

När vi summerar och reflekterar över vad som hänt under 2018 märker vi att ett år går väldigt fort. Samtidigt hinner mycket genomföras under ett år. Vi upplever att de satsningar som varit planerade och budgeterade för i år har utvecklats bra eller bättre än förväntat.

Malmö idrottsakademis nya kontorslokaler i Baltiska hallen är nu iordningsställda och anpassade för våra behov. En annan positiv aspekt är att vi sitter tillsammans med Evenemangsenheten. Det ger synergieffekter samt gör det enkelt att samarbeta kring kontakter med föreningar och olika Specialidrottsförbund. Utbildningslokalen i före detta Idrottsmuseets bibliotek är en stor tillgång när vi genomför nätverksträffar och utbildningar. Här hoppas vi kunna utveckla en mötesplats, vilket idag saknas på Stadionområdet. De nya lokalerna lyfter vår verksamhet till en högre nivå samt tydliggör Malmö idrottsakademis roll som kompetenscenter – dessutom beläget på ett lättillgängligt och synbart läge mitt i hjärtat av Stadionområdet.

En viktig satsning vi gjort för elitidrottarna i Elitprogrammet är att vi utökat samarbetet med Kulans Idrottsskadecentrum. Sjukgymnast Rickard Dahan finns nu tillgänglig på 25 % för att utbilda elitidrottarna i hållbar träning och aktivt arbeta för att förebygga skador.

I samarbete med Malmö Idrottsgymnasium har vi startat en satsning på ett ”utmanarprogram”. 10 utvalda elever i juniorlandslagsklass som går tredje året får stöd och hjälp av våra kompetenspersoner för att klara det tuffa sista året på gymnasiet. Målet är att minska stressen för att kunna klara att prestera på hög nivå inom idrotten och skolan, samt bidra med individuellt stöd för att hjälpa ungdomarna att ta det sista steget från junior till senior.

Malmö universitet, Halmstad högskola och Malmö idrottsakademi har under 2018, av Riksidrottsförbundet, utnämnts till ett av Sveriges fem Riksidrottsuniversitet (RIU). Verksamheten startade 1 augusti och avtalet gäller i fyra år. Prefekten på Idrottsvetenskapliga institutionen, Torun Mattsson, är projektledare och Peter Martinsson arbetar som Dubbla Karriärer-koordinator på halvtid. Antalet RIU-studenter är nu uppe i 24 stycken. Antalet kommer att växa succesivt när informationen om att denna möjlighet finns når ut till elitidrottare. Nu är det alltså möjligt för ungdomar och unga vuxna att kombinera elitidrott och studier genom Malmö Idrottsgrundskola, Malmö Idrottsgymnasium och Malmö universitet/Riksidrottsuniversitet hela vägen ”från idrottsklass till världsklass”, i Malmö.

Samarbetet med Malmö universitet har under året intensifierats och utvecklats inom många olika områden. Den 50-procentiga tjänst som Malmö universitet lägger in i Malmö idrottsakademi är från och med i somras uppdelad på fyra personer: Sverker Fryklund (idrottspsykologi), Linda Liljedahl (Elitprogrammet/utbildning), Jenny Vikman (fysiologi) och Karin Book (sport management). Detta innebär att vår kompetens både har breddats och fördjupats. I ett nära samarbete med institutionen för Idrottsvetenskap ser vi till att studenterna som utbildas i programmet ”Friskvård och hälsa” får möjlighet till praktiska laborationer i miljön på Stadionområdet. För att innehållet i utbildningen ska genomföras på en hög nivå kan lärare och studenter disponera Malmö idrottsakademis lokaler och testutrustning. Vi kommer även kunna förmedla praktikplatser för studenterna på Malmö Idrottsgymnasium och Malmö Idrottsgrundsskola och i olika föreningar.

Inom Malmö idrottsakademi arbetar vi kontinuerligt med att utveckla våra nätverk för elitidrottare, tränare och sportchefer eller personer med motsvarande roll i föreningarna. Regelbundna träffar och en konferens har genomförts under året. Genom Kristiina Pekkolas goda kontakter inom Malmö Rotary har vi startat upp ett exklusivt mentorsprogram. Inledningsvis får två elitidrottare från Elitprogrammet regelbundet träffa ett nätverk inom näringslivet och får stöd av en personlig mentor.

Under våren 2019 kommer en idrottshall och en skola för 550 elever på idrottsgrundskolan börja byggas på Stadionområdet. Det är första etappen i det planprogram som utarbetats.

Malmö idrottsakademi har nu nått nivå 2.0. Nästa år blir uppgiften att stärka verksamheten för att på några års sikt kunna nå nivå 3.0. Framgångsfaktorer för att lyckas med det är att samarbetet mellan parterna Malmö stad, Malmö universitet och Skåneidrotten intensifieras och utökas ytterligare. Mycket arbete måste läggas på att fortsätta stärka våra nätverk med andra parter, öka engagemanget samt marknadsföra och sprida information om vår verksamhet. Vi har många idéer och förslag på hur vi ska kunna hjälpa ännu fler elitidrottare, tränare och elitföreningar.

 

Med förhoppning om ett bra 2019.

God Jul och Gott Nytt År

Jan-Olov Jakobsson

Verksamhetsansvarig Malmö idrottsakademi