Prislista 2024

Malmö idrottsakademi erbjuder träning, tester, rådgivning och utbildning av högsta kvalité till idrottsföreningar, Specialdistriktsförbund (SDF) och Specialförbund (SF).

Bokning & avbokning 

Vem kan boka? 

Malmö idrottsakademi kan ej ta emot privatpersoner utan kan bara fakturera föreningar/företag. 

Prisgrupper 

  1. Föreningar registrerade på Fritidsförvaltningen i Malmö 
  2. Övrig verksamhet

Alla priser är per person om inte annat anges (utom före-läsningar/teori-praktik i Idrottsköket) och inklusive moms. 

Avbokning av tider 

Kunders avbokning av bokad tid:

  • Avbokning senast kl. 23.59 dagen före bokad tid: Ingen avgift.
  • Avbokning efter kl. 23.59 dagen före bokad tid: Debitering enligt prisgrupp 1 per avbokad timme.
  • Ingen avbokning: Debitering enligt prisgrupp 2.
  • Avbokningsavgiften är oberoende av pris på tidigare bokning.

Kontakt 

Niklas Harris, verksamhetsansvarig.
Telefon: 0709 – 63 86 29
E-post: niklas.harris@malmo.se 

Malmö idrottsakademi samarbetar med RF SISU Skåne. Kontakta RF SISU Skåne och kolla om din förening kan få bidrag genom RF SISU Skåne till listade aktiviteter. 

Marie Petersson, RF SISU Skåne
E-post: marie.petersson@rfsisu.se