[title] Tränare[/title]

Malmö idrottsakademi arrangerar regelbundet fortutbildning inom olika kompetensområden för tränare inom elitidrotten.

Malmö idrottsakademis samarbetspartner, Malmö högskola, erbjuder även flera fristående kurser som kan vara intressanta ur ett tränarperspektiv. För mer information om Malmö högskolas utbildningar, klicka här

Tillsammans med Skåneidrotten driver Malmö idrottsakademi nätverket Kvinnor som leder region syd. Kvinnor som leder är ett nationellt nätverk för kvinnor med ledar- eller tränaruppdrag inom idrotten på nationell nivå. Nätverket har initierats av Riksidrottsförbundet. Syftet med nätverket är att träffas och lyfta intressanta och aktuella frågeställningar och ämnen samt delge varandra erfarenheter och inspiration. I Göteborg har Kristina Landgren Carestam, fd förbundskapten i innebandy, tagit initiativet till ett liknande nätverk i samarbete med IOFF/Göteborgs stad och Västsvenska idrottsförbundet. I Stockholm drivs nätverket av Elitfotboll Dams (EFD) generalsekreterare, Linda Wijkström.