Samarbete är guld för utbildning

I det nära samarbetet med Malmö högskola och Skåneidrotten kan Malmö idrottsakademi erbjuda ett stort utbud av utbildningar, kompetensutveckling och samverkan för elitaktiva tränare i regionen.

– För oss är utbildningsdelen inom idrotten viktig, den utvecklar alla delar inom den. Malmö idrottsakademi kan många gånger erbjuda föreningslivet i Skåne en högre kompetens än vårt ordinarie kurs- och utbildningsutbud, säger Marie Hilmersson, idrottskonsulent på Skåneidrotten.

 

Målet är livslångt idrottande
– Vi får ofta förfrågningar från föreningar som söker den kompetens som just finns inom Malmö idrottsakademi. Vårt samarbete ger oss ytterligare möjligheter att matcha behoven hos idrotten
. Skåneidrottens långsiktiga mål är att nå livslångt intresse för idrotten, vilket stämmer väl överens med Malmö idrottsakademis vision om hållbar elitidrott, säger Marie Hilmersson.

 

Skåneidrotten till för föreningarna
I samarbete med Malmö idrottsakademi och Malmö högskola genomför Skåneidrotten genom SISU idrottsutbildarna varje år olika utbildningstillfällen, workshops och konferenser med syfte att höja kunskapsnivån inom olika områden hos idrottsföreningarna i Skåne.

– Dels arrangerar vi våra egna utbildningstillfällen som vi håller i själva i samarbete med Malmö idrottsakademi. Dels kan föreningarna själva kontakta oss om de har behov av att köra en egen utbildning där de vill använda sig av Malmö idrottsakademis kompetens. Båda formerna registreras hos oss kan innebära att man får stöd för genomförandet via SISU, berättar Hilmersson.

 

Om man som förening vill ta del av den kompetens som finns inom Malmö idrottsakademi ska man kontakta föreningens konsulent på Skåneidrotten.
– Vi kontrollerar om det finns möjlighet att få utbildningsstöd för detta, säger Hilmersson.

 

Planera träningar som proffsen

Den 9 maj anordnar Malmö idrottsakademi tillsammans med Skåneidrotten en konferens under temat träningsplanering. Då föreläser Mikael Mattsson som specialiserat sig på ämnet. SISU idrottsböcker har nyligen utgett en bok med Mikael som författare, då han är en av Sveriges främsta experter på området. Dessutom kommer Sveriges Olympiska Kommittés Jesper Sjökvist att berätta om sitt arbete som träningsrådgivare. Dagen avslutas med en paneldiskussion där några av regionens framgångsrika elittränare diskuterar ämnet.

– Här får tränarna möjlighet att lära sig mer om en hållbar och framgångsrik träningsplanering vilket det finns ett stort behov av ute i föreningslivet. Det är ett brett tema, men planering är viktig såväl inom ungdomsidrotten som inom elitidrotten, avslutar Marie Hilmersson.

 

Mer information om konferensen hittar du här!

 

 

FAKTA

Skåneidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation i Skåne. Deras uppdrag är att stödja, företräda, leda, bilda och utbilda distriktets idrott. SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen bildning och utbildningsorganisation som stöttar alla föreningar som är anslutna till ett specialidrottsförbund.