Samarbete med Sysav och Fritidsbanken för ”återvinnande idrott”

I samband med påsklovet (12-22 april) kommer Sysavs återvinningscentraler i Malmö att erbjuda möjlighet att lämna in idrottsmaterial i särskilda behållare.  

Det är Fritidsbanken, Sysav och Malmö idrottsakademi som i ett samarbete satsar på att sprida budskapet om ”återvinnande idrott”, som projektet kallas.

– Återvinning är viktigt och det gäller hela samhället, även idrotten. Där har vi redan en fungerande verksamhet genom Fritidsbankens insamlingsställen vid Baltiska träningshallen på Stadionområdet och vid Fritidsbanken på Kopparbergsgatan. På återvinningscentralerna når vi dock förhoppningsvis ut ännu bredare, säger Sara Hansson på Fritidsbanken.

Projektet är ett test.

– Vi har trots allt begränsade resurser och vet ju inte än hur pass mycket sport- och fritidsprylar som kommer in och om vi klarar att hantera en stående insamling på återvinningscentralerna. Det ska bli kul att se intresset. När man ska lämna in annat på en återvinningscentral kan många kanske tänka sig att skänka bort idrottsprylar också när de ändå är där.

Fritidsbanken tar inte emot allt. Kläder är inte aktuellt, däremot sport- och fritidsutrustning – allt från skridskor och fotbollar till ridhjälmar och tält.

– Den största efterfrågan har vi faktiskt haft på friluftsutrustning, gärna med vinteranknytning som skidor, kälkar och liknande. Det är väldigt många som efterfrågat att få låna sådant från oss istället för att köpa själv. Så det tar vi mycket gärna emot, säger Sara Hansson.

Sysavs marknadschef Magnus Thysell gillar idén och berättar att man redan har insamling igång i Trelleborg. Nu testar man alltså i Malmö där Malmö idrottsakademi ser det som ett nyttigt led i jobbet med att skapa en hållbar idrott. Det gör även Sysav.

– Sysav har 15 återvinningscentraler runt om i södra Skåne. Idealet hade givetvis varit att ha idrottsmaterialmottagning på alla. Men nu får vi se hur det går i Malmö. I Trelleborg har det fungerat väl, säger Magnus Thysell.

Centralerna som Fritidsbanken kommer att ha insamlingskärl på blir i Norra hamnen och på Bunkeflocentralen i Ollebo och det är bara mellan 12 och 22 april som möjligheten finns. Efter det ska som sagt projektet utvärderas.

Fritidsbanken erbjuder gratis utlåning av sport- och fritidsutrustning under två veckor och idén är att alla ska kunna låna utrustning och att utrustningen ska komma till användning.

För att kunna göra detta behövs att banken av utrustning fyllas på. Insamlingskärlen på Kopparbergsgatan 8 – i sport och kulturcentret ”Kampen” – och i Baltiska träningshallen fungerar utmärkt. Faller Malmö idrottsakademis, Sysavs och Fritidsbankens test på återvinningscentralerna väl ut kan det både öka och bredda underlaget.

 

Text: Ole Törner, skånesport.se

Foto: Fritidsbanken Malmö