Torun Mattson, adjunkt och doktorand i idrottsvetenskap