Uppföljning av styrketest

Landslagsspelaren i Taekwondo Sara Zederfeldt får feedback av Kenneth Riggberger efter en genomförd styrketest. Testen ger en mycket detaljerad profil av Saras olika styrkekvalitéer vad gäller snabb-, explosiv och max- styrka. En utvärdering görs tillsammans med elitidrottaren. Därefter planeras ett styrkeprogram  med testresultaten som utgångspunkt. Sara tränar närmast inför en tävling i Belgien och U 21 EM som går i Modavien i slutet av april.