Utbildning i pulsmätning

Pulsbaserad träning är ett sätt att få reda på belastningen under passen. MIA har köpt in en utrustning som heter Polar Team Kit 2. Den består av 20 pulsmätare och en särkild mottagningsenhet som matar in informationen i en programvara i en dator. Tränaren kan då live se alla spelarnas pulsvärden under passet. Det innebär att tränaren kan hålla koll på varje spalares belastning och ge feedback till varje individ. I går genomförde MIA och Polar en kurs i handhavandet av den nya utrustningen i Testcentrat. Tanken är att de föreningar som har samarbetsavtal med MIA ska få tillgång till den avancerade utrustningen.