Ansökan till Malmö idrottsgymnasium och Malmö idrottsakademis utmanarprogram

Utmanarprogrammet

Utmanarprogrammet är ett samarbete mellan Malmö idrottsakademi och Malmö idrottsgymnasium med syfte att hjälpa idrottselever att hantera sin vardag med dubbla karriärer, elitidrott och studier, samt att med Malmö idrottsakademis kompetenser utveckla idrottseleven mot en internationell karriär i sin idrott och att underlätta övergången från junior till senior, från ”idrottsklass till världsklass”.

Malmö idrottsakademi är ett kompetenscenter för hållbar elitidrott, där så väl idrottare, tränare, föreningar som förbund i ett långsiktigt och nära samarbete kan utvecklas för att nå internationella toppresultat. Malmö idrottsakademi drivs av Malmö stad i nära samverkan med Malmö universitet och RF SISU Skåne.

Vem kan söka till utmanarprogrammet?

  • Elever som vt-24 går årskurs två på Malmö idrottsgymnasium

Utmanarprogrammet riktar sig till elever som är:

  • Individuella idrottare på juniorlandslagsnivå i sin idrott.
  • Lagidrottare som som efter en samlad bedömning anses hålla tillräckligt hög nivå (riksläger, landslagsläger eller motsvarande på juniornivå).

Deltagarna i Utmanarprogrammet kommer att få ta del av Malmö idrottsakademis kompetensområden:

Ansök senast 6 maj 2024

Program

Aug 2024
  • 1-2 tillfällen där deltagarna i Utmanarprogrammet träffar Malmö idrottsakademis kompetenspersoner.
September 2024 och resten av läsåret
  • Individanpassat stöd från Malmö idrottsakademis kompetenspersoner. Här kommer du som deltagare att erbjudas möjlighet att välja de kompetenser som passar just dig i din utveckling.

Ansökan till utmanarprogrammet 24/25

Ansökan till Malmö idrottsgymnasiums och Malmö idrottsakademis utmanarprogram 23/24 har stängt.