Utökad satsning på regionalisering

2015 drog Malmö idrottsakademi igång en satsning på en regionalisering av Elitprogrammen. Individuella elitidrottare som bor eller representerar en förening även i övriga Skåne kunde då för första gången söka stöd från Malmö idrottsakademi. Nu utökas det stödet.

De som blir antagna till det regionala elitprogrammet får möjlighet att ta del av Malmö idrottsakademis stödapparat till ett värde av 19 000 kr under ett års tid.

– Vi satsar mot att bli det självklara valet när det gäller kompetenscenter för elitaktiva i södra Sverige. Regionaliseringen ligger också helt i linje med våra samarbetspartners, Skåneidrotten och Malmö högskolas, verksamheter, säger Malmö idrottsakademis verksamhetsansvarige Jan-Olov Jakobsson.

Ansökan till Elitprogrammen är öppen till och med 1 juni. Mer information och hur du ansöker hittar du här.