Utvärdering

Utvärdering av Samträningsprojektet HT15/VT16 för aktiva.

Fält märkta med en stjärna (*) måste fyllas i för att utvärderingen ska vara komplett.


Mina uppgifter

Utvärdering samträning, aktiva


Betygsättning

Skatta på en skala 1-10 hur din upplevelse av projektet är.

1=Håller inte med alls
5=Varken eller
10=Håller med fullständigt

Lämna gärna en utvecklande kommentar under respektive fråga för att öka vår förståelse för din upplevelse!


1. Jag upplever att samträningsprojektet i stort har varit positivt för mig. *


2. Jag upplever att samträningsprojektet har lärt mig nya saker. *


3. Jag upplever att samträningsprojektet har haft positiv effekt på min styrkeutveckling. *


4. Jag upplever att samträningsprojektet har haft positiv effekt på min rörlighetsutveckling. *


5. Jag upplever att samträningsprojektet har haft positiv effekt på den psykosociala miljön i mitt idrottssatsande. *


6. Jag upplever att samträningsprojektet har haft positiv effekt på mina prestationer inom min egna idrott. *


7. Jag upplever att projekttränarna har hög kompetens inom sina respektive områden. *


8. Jag upplever att gruppindelningen i samträningsprojektet har varit bra. *


9. Jag upplever att daglägret där vi bl.a. fick prova varandras idrotter var rolig. *


10. Jag vill ha fler dagläger i samträningsprojektet framöver. *


11. Jag vill ha samträningsprojektet fler gånger i veckan. *


12. Det bästa med samträningsprojektet för mig har varit att: *


13. Om jag fick ändra något i samträningsprojektet så att det skulle passa mig ännu bättre så är det detta: *


14. Inom dessa ämnen skulle jag vilja att vi hade teoretiska utbildningar i samträningsprojektet i framtiden: *


15. Övriga kommentarer om samträningsprojektet: *

Händer inget när du trycker ”Skicka”? Om en fråga är obesvarad kan samtliga rutor komma att förses med en röd kantlinje – men det innebär inte att alla rutor är felaktigt ifyllda. Hitta den/de tomma rutan/rutorna, fyll i svar i den/dem – och klicka ”Skicka” igen. Du kommer att få ett meddelande när det lyckats.


Kontaktperson

janolovJan-Olov Jakobsson, verksamhetsansvarig
epost: jan-olov.jakobsson@malmo.se
tel: 040-34 30 44
mobil: 0706-34 70 01