Avancerat styrketräningsprojekt i MIA testcenter

Philip Nossmy kör hårt i TRAINITEST. Kenneth Riggberger har full koll på alla parametrar. Mätningarna görs med TRAINITEST och två MuscleLab system för att kunna ha koll på både den koncentriska och den excentriska fasen, eftersom det är olika belastningar under sträckning och uppbromsning. Detta leder till en oerhörd mängd information som i slutändan ska analyseras och utvärderas. Philip deltar i ett projekt som ska ge kunskaper och förhoppningsvis ännu effektivare träningsmetoder.