Om Malmö idrottsakademi

Malmö idrottsakademi är ett kompetenscenter för hållbar elitidrott, där så väl idrottare, tränare, föreningar som förbund i ett långsiktigt och nära samarbete kan utvecklas för att nå internationella toppresultat.

Malmö idrottsakademi drivs av Malmö stad i samverkan med RF SISU Skåne, Malmö universitet och avdelningen för klinisk fysiologi på Skånes universitetssjukhus. Malmö idrottsakademi har även nära samarbete med Kulans Idrottsskadecentrum, Orthocenter syd och Centrum för Idrott och Hälsa.

Malmö idrottsakademis verksamhet vilar på vetenskaplig grund och beprövade erfarenheter där vi vill bidra till att skapa en miljö för hållbar elitidrott.

Malmö idrottsakademi vänder sig till aktiva, tränare, föreningar, specialdistriktsförbund och specialidrottsförbund med fokus på södra Sverige.

Malmö idrottsakademi har sin huvudsakliga lokalisering och verksamhet på Stadionområdet i Malmö. 

Bakgrund

Malmö idrottsakademi startade officiellt 2003, när skolkommunalråd Agneta Eriksson och Matz Nilsson bjöd in Malmö högskola (idag Malmö universitet) och Skåneidrotten (idag RF SISU Skåne) till en diskussion runt elitidrott och studier i Malmö.

2004-2006 fick Malmö idrottsakademi projektpengar av Riksidrottsförbundet (RF) till att starta upp det lokala Elitprogrammet och till att börja bygga upp en kompetensstab.

2006 var RF-projektet slut och 2007 tog Malmö stad över arbetet och finansieringen, i samarbete med Malmö högskola (idag Malmö universitet) och Skåneidrotten (idag RF SISU Skåne).

2008 flyttade Malmö idrottsakademi sitt huvudkontor till Stadionområdet.

2008 öppnades Malmö idrottsakademis gym i Baltiska hallen.

2009 startade Malmö idrottsgrundskola och Malmö idrottsgymnasie sin verksamhet.

2018 utsågs Malmö universitet till Riksidrottsuniversitet tillsammans med Malmö idrottsakademi.

2019 gick Jan-Olov Jakobsson i pension och Niklas Harris tog över som verksamhetsansvarig.


Kontaktperson

Utbildning: 

Idrottsliga meriter: 

”Som elitidrottare behöver du ett team kring dig som du kan lita på. Malmö idrottsakademi tillhandahåller kompetenta stödpersoner inom områden som kost, styrketräning och mental träning – allt som är nödvändigt för att lyckas. Att vara en del av Malmö idrottsakademi gör mig därför trygg i min elitidrottssatsning.”

Magdalena Kuras, simning