RIU – studera som elitidrottare

RIU i Malmö. Här får du som idrottar på elitnivå reda på hur du kan kombinera din elitsatsning med studier i Malmö. Universitetet underlättar din studietid genom flexibla och anpassade lösningar för just dig.

RIU – Studera som elitidrottare

Malmö universitet är i samarbete med Högskolan i Halmstad ett Riksidrottsuniversitet (RIU) och jobbar på många olika sätt med att främja elitidrott i både utbildning och forskning. En del av de som är RIU-studenter i Malmö är också med i Malmö idrottsakademis elitprogram.

Du måste vara antagen till en utbildning vid Malmö universitet för att kunna antas till Riksidrottsuniversitetet (RIU). Det är då du kan få tillgång till de stödfunktioner som finns.

För att bli antagen som student vid Malmö universitet söker du till en utbildning på vanligt vis via Antagning.se. Du har inte förtur till utbildningar eller särskilda möjligheter att bli antagen.

Om Riksidrottsuniversitetet och Elitidrottsvänliga lärosäten

Vem är elitidrottare?

Med elitidrottare menas att din idrott ingår i något av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund. För att vara behörig för Riksidrottsuniversitet ska du uppfylla något av följande kriterier:

 • Uttagen i svenskt junior- eller seniorlandslag
 • Tävla på hög internationell nivå inom individuell idrott
 • Spela lagbollidrott i högsta divisionen på nationell eller internationell seniornivå
 • Vara identifierad av eller delta i landslagets utvecklingsverksamhet
 • Bedömas på sikt kunna ta en plats i seniorlandslag eller tävla på hög internationell nivå
 • Ingå i Sveriges Paralympiska kommittés stödsystem
 • Delta i Sveriges Olympiska Kommittés topp- och talangprogram

Malmö universitet gör ingen bedömning av den sportsliga nivån utan det är helt specialförbundets ansvar.

Stöd under tiden som RIU-student

Under studietiden får du som RIU-student:

 • En egen kontaktperson på Malmö universitet, Dubbla Karriärer koordinator (DK), som finns till för dig under din studietid i frågor som rör elitidrott och studier.
 • Närhet till träningslokaler vid praktik. Vid placering av praktikplats och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska hänsyn tas till ditt behov av närhet till träningslokaler.
 • Möjlighet att ta del av Malmö idrottsakademis kompetenscenter: www.malmoidrottsakademi.se. Kontakta DK-koordinatorerna för information om vad som gäller för RIU-studenter vid Malmö universitet.

Så här får du som elitidrottar stöd under studierna:

 1. När du blivit antagen till studier vid Malmö universitet kontaktar du ditt specialförbund för att få intyg på din idrottsnivå. Riksidrottsförbundets blankett ska fyllas i av respektive specialförbund.
 2. Ta kontakt med Malmö universitets DK-koordinatorer och skicka med ditt intyg.
 3. DK-koordinatorerna gör en bedömning och beslutar om du har rätt till stöd, enligt Malmö universitets riktlinjer.
 4. När du beviljats stöd träffas du, DK-koordinator och representanter från utbildningen för att diskutera dina studier vid Malmö universitet.
 5. DK-koordinatorn ansvarar för uppföljning under hela din studieperiod.

Kontaktpersoner

Johanna Backman

DK-koordinator

johanna.backman@mau.se
040-665 78 17

Sandra Krugly

DK-koordinator

sandra.krugly@mau.se
040-665 77 55

Simmaren Jens Christiansen och judoutövaren Gretha Östlind berättar om fördelarna med att Malmö universitet är ett Riksidrottsuniversitetet och vilken hjälp de kan få när de kombinerar studier med elitidrott. Källa: Malmö universitet

Platshållarbild: Video om RIU i Malmö

Häcklöparen Max Hrelja och kanotisten Julia Lagerstam berättar om sina erfarenheter av RIU i Malmö och hur det fungerar för dem att kombinera elitidrott med universitetsstudier. Källa: Malmö universitet