Karriärvägledning

Tack vare ett samarbete med Malmö universitet kan Malmö idrottsakademi erbjuda karriärvägledning. Här erbjuds elitidrottarna individuella samtal och karriärsaktiviteter utifrån idrottarens egna behov.

Många elitidrottare upplever mindre stress tack vare denna stödfunktion eftersom vägledningen skapar en överblick och tydliggör hur nästa karriärövergång kan påverka deras situation idag.

Malmö idrottsakademi ger vägledning och verktyg för att hjälpa idrottare förbereda sig framgångsrikt och hantera karriärövergångar till utbildning, arbetslivet samt alla aspekter av det dagliga livet som en elitidrottare.

Precis som inom idrottspsykologin arbetar Malmö idrottsakademis kompetenspersoner inom karriärvägledning med life skills management.


Kontaktperson