Idrottspsykologi

Målet med Malmö idrottsakademis idrottspsykologiska rådgivning, som mynnar ut i psykologisk färdighetsträning, är att etablera funktionella tankar, beteenden och känslor som leder till psykologisk utveckling och en förhöjd prestationsförmåga.

Processen kan gestaltas genom tre övergripande processer: kartläggning, genomförande och utvärdering.

  • Kartläggningen sker på både grupp- och individnivå. Individens, och lagets, psykologiska profil fastställs genom psykometrisk testning, samtal och observationer, för att fastställa utvecklingspotential.
  • Genomförandet bygger på att omsätta utvecklingsplanen genom återkommande strukturerade samtal och övningar, baserade på uppgifter mellan träffarna. På gruppnivå sker genomförandet genom utbildning i en del för laget centrala områden och genom övningar inom samma områden.
  • Utvärdering av arbetet och återkoppling till utvecklingsplanen sker kontinuerligt, både på individ- och gruppnivå, för att säkerställa och kvalitetssäkra arbetet.

Kontaktperson

Utbildning: European Master Degree in Exercise & Sport Psychology. Psykoterapeut (Kognitiv beteendeterapi). Fil.licentiat examen Idrottsvetenskap

Forskning: Lic.avhandling (2011). ”Swedish student-athletes´within career transitions”.

Publiceringar: Bok (2011). ”Idrottens karriärövergångar”. SISU Idrottsböcker.

Övriga uppdrag: Malmö FF, Malmö Högskola, Malmö Idrotts Akademi, Riksidrottsförbundet (RF), Boxningsförbundet, HISO, Skolor, UMAS, Lunds Universitet (Psykologiska institutionen), Svenska fotbollsförbundet, Svenska tennisförbundet, Round Table, Fair Play TK, Eon, Massive Entertainment mfl

Utbildning: Fil. Mag Idrottspsykologi, Lunds Universitet. KBT steg 1 utbildning. Uppsala Universitet. Steg 2 Mindfullness instruktör. Mindfullness Center. Högre Elittränare utbildning steg 4, Bosön.

Idrottsliga meriter: Aktiv: Svensk, Nordisk, Skandinavisk Mästarinna i Judo.

Övrigt: Förbundskapten för Juniorlandslaget samt assisterande för seniorlandslaget i 5 år i judo. Fortfarande aktiv veteran med meriter så som VM 3:a 2014. Vice förbundsordförande i Svenska Judoförbundet.

”Malmö idrottsakademi ger mig en bra bas här på hemmaplan. Jag får genom dem bra tillgång till gym och styrkelokaler så att jag kan bygga upp min fysiska styrka. Jag får även tillgång till resurspersoner som kan hjälpa mig med det mentala.”

Rasmus Rosengren, segling