Tillgänglighet för webbplatsen för Malmö idrottsakademi

Vi vill att alla ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur malmoidrottsakademi.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbtjänsten?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet ”Innehåll som inte är tillgängligt” nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbtjänsten?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav alternativt om du behöver information från malmoidrottsakademi.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text eller ljudinspelning kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till niklas.harris@malmo.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbtjänstens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

 • Koden följer inte html-standarden korrekt. Det gör att sidan kan fungera sämre i vissa webbläsare.
 • Alternativtext saknas för enstaka bilder.
 • Facebook och Youtube länkas in i så kallade iframes. Dessa saknar beskrivande titlar.
 • Rubriksnivåer saknas på många av sidorna.
 • När citat visas är dessa inte kodade som citat.
 • Felmeddelanden då något går fel vid prenumeration av nyhetsbrev saknas.
 • Menyknappen i toppmenyn är inte kodad så att det framgår om den är utfälld eller stängd.
 • Flera sidor har länkar som endast märks ut med färg.
 • Kontrastkraven uppfylls inte för fokusframhävning vid tabulering eller för inmatningsfält för registrering av nyhetsbrev och på sidan Ansök till Elitprogrammet.
 • Orange färg mot vit och ljusgrå bakgrund uppfyller inte kontrastkraven.
 • Bildkarusellen på startsidan går inte att stänga av eller pausa.
 • Länk för att hoppa till huvudinnehållet saknas.
 • Fokusmarkör som framhäver det objekt som har fokus saknas.

Innehåll som inte omfattas av lagen

 • Äldre videofilmer saknar undertexter och syntolkning.

Konstaterade brister beräknas vara åtgärdade under 2020.

Hur vi testat webbtjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen som granskats och verifierats av tillgänglighetsexperter från Useit AB.

Senaste bedömningen gjordes den 9 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 september 2020.