Nominering till Elitprogrammet

Detta formulär ska fyllas i av föreningsrepresentant på styrelsenivå.

Alla fält är obligatoriska.
Besvara alla frågor, även om svaret är ”nej”, ”inget”, osv.
När du besvarat alla frågor och klickat ”Skicka” kommer du att få ett meddelande som bekräftar att du lyckats.

Nominering till Elitprogrammet 23/24

Händer inget när du trycker ”Skicka”? Om en fråga är obesvarad kommer samtliga rutor att förses med en röd kantlinje – men det innebär inte att alla rutor är felaktigt ifyllda. Hitta den/de tomma rutan/rutorna, fyll i svar i den/dem – och klicka ”Skicka” igen. Du kommer att få ett meddelande när det lyckats.


Kontaktperson

Utbildning: 

Idrottsliga meriter: