Givande studieresa till olympiskt center i Potsdam

Delar av MIA:s personal var på studieresa till Europeiska Sport Akademin (ESAB) i Potsdam utanför Berlin den 22-23 januari för att se och lära. Programmet var späckat med info möten om ESAB och Idrottsskolan samt rundvisning av det olympiska centrats lokaler och Idrottsskolan med tillhörande elevhem. Från MIA åkte Stellan Kjellander, Peter Stenberg, Ola Thorsson, Charlotte Olsson, Kristiina Pekkola och Marie Hilmersson. Faciliteterna ligger samlad i ett stort naturskönt område straxt utanför Berlin och idrottarna har optimala möjligheter till träning i kombination med studier.