Utvärdering

För att göra våra kommande aktiviteter och konferenser ännu bättre tar vi tacksamt emot dina synpunkter på vår  konferens om ”Träningsplanering”.

Du betygsätter utifrån skalan 1-5 (1 = dåligt, 5 = utmärkt).

Utvärdering konferens: Träningsplanering


Helhetsbetyg:


Mikael Mattssons föreläsning:


Jesper Sjökvists föreläsning:


Tränarpass 1:


Tränarpass 2:


Maten/fika:


Lokalen:


Tidsprogram/upplägg:


Hur fick du kännedom om konferensen?


Övriga kommentarer samt förslag på tema till kommande konferenser:

Händer inget när du trycker ”Skicka”? Om en fråga är obesvarad kan samtliga rutor komma att förses med en röd kantlinje – men det innebär inte att alla rutor är felaktigt ifyllda. Hitta den/de tomma rutan/rutorna, fyll i svar i den/dem – och klicka ”Skicka” igen. Du kommer att få ett meddelande när det lyckats.


Kontaktperson

janolovJan-Olov Jakobsson, verksamhetsansvarig
epost: jan-olov.jakobsson@malmo.se
tel: 040-34 30 44
mobil: 0706-34 70 01