Målinriktat arbete för fortsatta framgångar

När man reflekterar och summerar året som snart gått kan man konstatera att ett år går snabbt. Samtidigt blir också mycket genomfört om man arbetar planerat och systematiskt.

Ambitionen att nå Malmö idrottsakademi 2.0 är på väg att uppfyllas. Malmö idrottsakademi har en mycket kompetent stab av medarbetare som alla brinner för sitt arbete att uppfylla verksamhetsidén och visionen att bli ett kompetenscenter för hållbar elitidrott. Den organisationsförändringen vi genomförde vid förra årsskiftet har fått ett år på sig att ”sätta sig”. Märkbara resultat är att arbetet har blivit mer målinriktat och att alla i staben har blivit mer delaktiga och fått bättre förutsättningar att samarbeta tvärvetenskapligt. Verksamheten har utvecklats mycket inom alla våra respektive verksamhetsområden vilket har lyft oss upp till en högre nivå än tidigare. För att beskriva det rapporterar jag här lite kort från våra olika kompetensområden.

 

Kärriärvägledning

Peter Martinsson har anställts på 25 %. Det har lett till att han kunnat träffa ett tjugotal av elitidrottarna för individuella samtal. Under året har Peter fortbildat sig inom Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och startat upp grupper med elitidrottarna i Elitprogrammet. Önskemålet från idrottarna att få hjälp med att få kontakt med olika företag för att skapa jobbmöjligheter är planerat och kommer att inledas under 2017.

 

Idrottspsykologi

Behovet av individuell rådgivning har ökat bland våra idrottare. En utökning inom området planeras för 2017 med ytterligare en tjänst på 25 %. Ett ökat antal föreläsningar för olika grupper har genomförts under året som gått. Riksidrottsförbundet har i samarbete med Beroendecentrum öppnat en mottagning för psykisk ohälsa i Malmö, vilket ger oss möjlighet att slussa de idrottare som har vidare behov till specialister inom området.

 

Idrottsfysiologi

Inom området har cirka hälften av idrottarna i Elitprogrammet tagit hjälp av Stellan Kjellander med träningsprogram och styrketräning. Flera av elitföreningarna tränar i våra gym och har hjälp av våra instruktörer. Vi har genomfört över 500 tester för lagidrottare i sprint, hopp, power och uthållighet. Vi har också gjort över 30 tester av maximal syreupptagning i labbet på Klinfys/Skånes universitetssjukhus. Ett arbete med att kvalitetssäkra våra tester pågår under ledning av Åsa Tornberg, från Lunds universitet. När detta arbete är klart kommer vi att kunna ansöka om en BASIS ackreditering för vårt testlabb.

 

Idrottsnutrition
Dietist Peter Stenberg har haft 127 idrottare som varit på rådgivning en eller flera gånger. Peter har även genomfört 345 kroppssammansättningsmätningar under året. Ett flerårigt forskningsprojekt har inletts tillsammans med Malmö idrottsgymnasium där en screening kommer att genomförs på skolans alla 450 elever under vårterminen 2017. I detta projekt kommer vi även att arbeta fram ett digitalt undervisningsmaterial.

 

Idrottmedicin

En arbetsgrupp har bildats och kommer att bygga upp ett nätverk av andra experter inom områden som kiropraktisk behandling och naprapati. Ett program för att förebygga skador hos elitidrottarna i Elitprogrammet kommer att startas med hjälp av Rickard Dahan under första kvartalet av 2017.

 

Kommunikation/marknadsföring
För ett år sedan uppdaterade vi Malmö idrottsakademis grafiska profil och effekterna av detta är att informationen om vår verksamhet har blivit mer tillgänglig och fått en ökad spridning genom facebook, webb och nyhetsbrev. Marknadsgruppen har under året arrangerat flera aktiviteter så som en kick off, ”Träna som en mästare” och nätverksträffar för våra samarbetspartners.

 

Elitprogrammet

Nivån på elitidrottarna har höjts och 20 % av deltagarna var med på OS eller Paralympics i Rio. Ett Regionalt Elitidrottsprogram har startats. Sammalagt har vi idag 63 individuella elitidrottare som vi stöttar och hjälper efter varje idrottares behov och önskemål. Våra utvärderingar visar att en klar majoritet av de aktiva i Elitprogrammet och deras tränare är nöjda med vår verksamhet och de ger oss helhetsbetyget 4,5 på en femgradig skala.

 

Fler nya elitföreningar har kontaktat oss för att få hjälp med fysiska tester, styrketräning, rådgivning och föreläsningar så som LB07, FC Rosengård, IFK Malmö, Höllvikens Innebandyförening, LUGI gymnastik, Landskrona simsällskap och SK Poseidon. Över 500 idrottare har under året testats i sprint, hopp, powertest och uthållighet.

Samträningsprojektet som Malmö idrottsakademi genomför tillsammans med MKK simhopp, Malmö Konståkningsklubb och Motus Salto har utökats så att fler unga idrottare får ta del av den gemensamma fysiska träningen. Projektet omfattar nu cirka 60 idrottare i olika åldrar. Idrottarna och föräldrar har fått utbildning i kost och idrottspsykologi.

En bra och nära dialog med elitföreningarna och berörda specialförbund är en ständig ambition för Malmö idrottsakademi. I maj genomfördes en konferens för inbjudna specialförbund och föreningar och i oktober genomförde vi en nätverksträff för sportchefer i samarbete med Malmö FF.

Planeringen för 2017 är i full gång och innebär fortsatt hårt arbete för att fullt ut nå Malmö idrottsakademi 2.0. Tjänsterna inom idrottspsykologi, idrottsnutrition och idrottsmedicin kommer att utökas för att möta efterfrågan från föreningar och elitidrottare. Utveckling kommer att vara i fokus – i nära samarbete med idrotten.

Slutligen vill jag passa på att tacka alla inblandade för ett givande idrottsår och samtidigt önska alla idrottare, tränare, ledare, föreningar, förbund, medarbetare och samarbetspartners en riktigt god jul och ett gott nytt år!

 

Jan-Olov Jakobsson
Verksamhetsansvarig
Malmö idrottsakademi