Så hjälper Karin Book elitidrottare med sitt personliga varumärke

Sportsliga prestationer i all ära. En komplett idrottare har många andra parametrar att ta hänsyn till, som exempelvis sitt personliga varumärke.
– Elitidrottare idag har en komplex situation att hantera med såväl sin idrott, sitt personliga varumärke, sitt samhällsansvar och trovärdigheten kring helheten. För vare sig man vill det eller inte så är man en del av underhållningsbranschen, säger Karin Book som på Malmö idrottsakademi bland annat arbetar med Sport Management och varumärkesbyggande.

Stort behov av kompetensutveckling inom Sport Management

Karin Book, lektor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet, är en av resurserna inom Malmö idrottsakademi som jobbar med frågor som är lite ”utanför boxen” – men ändå tar allt större plats hos den moderna elitidrottaren.

– Jag började bygga upp kompetensområdet med Sport Management för två år sedan. Inledningsvis var vi osäkra på vart det skulle landa; att folk har svårt att förstå vad det är.

Ja? Vad är det?

– Vi väljer att tolka ämnet brett och konstaterar att det handlar om att hantera idrott och idrottsliga frågor. Arbetet inleddes med workshop med flera aktiva och några tränare där vi gemensamt preciserade områden, utanför det direkta idrottandet, som är viktiga att kunna hantera. Idag finns väldigt lite eller ingen kompetens inom Sport Management hos de aktiva.

Ett efterfrågat ämne var det juridiska, t.ex. vad man bör tänka på när det kommer till att skriva avtal mot sponsorer, förbund och så vidare. Sådant kan vara en djungel och vi kopplade in jurist från RF för att ta in ytterligare extern kompetens. Ett annat ämne som lyftes var hur man som idrottare ska veta sitt värde och kunna utnyttja det. Kopplat till detta efterfrågade idrottarna medieträning, både i förhållande till journalister och sociala medier. Sist men inte minst efterfrågade idrottarna vägledning i hur de kan bygga sina personliga varumärken.

Samverkan grunden till starkt varumärke

Samtidigt är det inte enbart elitidrottarnas varumärken som Book arbetar med att optimera.

– Mitt i allt det här finns det ju en god poäng i att faktiskt arbeta upp Malmö idrottsakademis varumärke. På så sätt stärks grundstrukturen för samtliga inblandade parter. Malmö idrottsakademi har lagt grunden till ett starkt varumärke genom samverkan med idrotten, stad, universitet och näringsliv. I Malmö är man dessutom generellt duktiga på samverkan och att hitta nya innovativa lösningar med socialt engagemang. Därför är det viktigt att informera omvärlden att vi finns till.

– Om Malmö idrottsakademi utgör ett starkt varumärke, poängterar Book tydligt, gynnar detta även de elitaktiva och deras varumärken. Man måste på ett ödmjukt, trovärdigt och korrekt sätt sälja in att man finns – till en intresserad allmänhet, idrottens aktörer och potentiella sponsorer.

Idrotten får mycket medial uppmärksamhet

Karin Book har i sitt arbete på Malmö universitet engagerat studenter som gått en projektledningskurs på det idrottsvetenskapliga programmet att titta närmare på hur man jobbar för att bygga egna varumärke och utarbetat dokument som kan vara till hjälp för de som vill börja jobba med sitt eget varumärke.

– Men innan man ger sig in i hela den världen krävs det en förståelse hos individen; förmågan att förstå vilken samhälls- och organisatorisk kontext man som idrottare befinner sig i. T.ex. vilka organisationer är man knuten till och vilka möjligheter och restriktioner innebär detta? Idrotten idag är utsatt för ökad kommersialisering och har blivit en upplevelseindustri som får mycket medial uppmärksamhet. För vissa sporter är detta mycket tydligare än för andra och det gör att utgångspunkten för de olika idrottarna när de bygger sina varumärken varierar.

Gärna stjärnglans – och en human framtoning

En annan del av det personliga varumärket, som med tiden blivit allt viktigare och som är en självklarhet inte minst inom näringslivet, är kraven på samhällsengagemang. Allt ska vara etiskt grundat.

– Hela sammanhanget är så otroligt komplext och det finns ingen komplett checklista, så man måste förstå hur samhället fungerar och förhålla sig till det när man presenterar bilden av sig själv.

– Visst är det viktigt att framhäva den idrottsliga prestationen/framgången, men sponsorer bryr sig även om hur man är som person och vilka värderingar man bär. Utöver det är det viktigt med samhällsengagemang som visar hur man framställer sig på ett lämpligt, modernt och korrekt sätt. Så, gärna stjärnglans men också en human framtoning.

– Malmö idrottsakademi är en bra plattform för att hitta lämpliga kontakter och få möjlighet att delta i olika projekt.  T.ex. erbjuder Malmö idrottsakademi möjligheter för de aktiva att medverka i olika sociala projekt.

Lister, Montler och ”Oski” duktiga på sociala medier

Book ger exempel på tre individer inom Malmö idrottsakademi som är väletablerade som idrottare och har egna starka varumärken.

– Tennisspelaren Cornelia Lister, friidrottaren Thobias Montler och skateboardåkaren Oskar ”Oski” Rozenberg Hallberg jobbar mycket med sina sociala medier och har sponsorsavtal i de sammanhangen. De har ett professionellt uttryck som gagnar deras karriärer. För ännu ej lika etablerade elitidrottare gäller det att hitta en lagom nivå och börja bygga långsiktigt.

Allt kokas egentligen ner till den slitna klyschan: en idrottare vill ge sig själv chansen att bli så bra som möjligt. Men för att kunna träna, äta och leva rätt krävs det finansiering och då blir varumärkeshantering en allt viktigare del.

– Det finns de som inte vill exponera sig lika mycket och det får man ju respektera. Det går att hitta sponsorer ändå och lyckas man verkligen bygga på den idrottsliga prestationen så kan den räcka i sig, det kan bero lite på vilken idrott man utövar.

Drivande aktör i internationellt samverkansprogram

Den komplexa världen inom Sport Managment är hur som helst något som kan ge idrottsliga fördelar. Därför har Malmö idrottsakademi även valt att ingå och vara en drivande aktör i ett nytt internationellt samarbetsprojekt inom ramen för Nordplus Horisontal, som är Nordiska Ministerrådets samverkansprogram för utbildningar.

– I projektet, som benämns ”Sportpreneurship: Sustainable and smart sport business” medverkar fem länder: Sverige, Litauen, Finland, Norge och Lettland. Syftet är att få studenter från olika lärosäten att träffas under en vecka och med olika case på temat. Ett slags studentutbytesprogram där man ska försöka hitta innovativa idrottslösningar som ska vara hållbara.

– Malmö idrottsakademi och Malmö universitet arbetar för att ett av casen ska handla om att hitta innovativa lösningar för hur elitidrottssatsningar kan byggas med engagemang underifrån. Det är ju så vi arbetar i Sverige med den svenska modellen, nämligen underifrån med breddidrotten som bas. Tanken är hitta ett samarbete som ska upprätthållas och bygga upp en gemensam internationell kompetensplattform, avslutar Karin Book.


Text: Christoffer Ekmark, Skånesport.se