Samarbetsprojekt mellan idrotter

Ett samarbete mellan MIA, klubbarna och SF i idrotterna konståkning – gymnastik – simhopp startar i slutet av augusti. Vid ett möte idag föll de sista bitarna på plats för att komma i gång. Projektidén är att kunna samarbeta över idrottgränserna från barn och ungdomar till seniorelit med gemensam fysträning i form av bland annat rörelseskolning och ”sportbasics”.  I planerna ingår även tränarutveckling och teoripass för idrottarna. Till våren 2016 kommer projektet omfatta även rörelseskolning och motorisk träning för de yngsta.