Det lönar sig att satsa

Jan-Olov Jakobsson summerar det senaste halvåret och gläds både åt Malmö idrottsakademis och idrottarnas framgångar.

”Nu har det snart gått ett halvt år sedan vi lanserade Malmö idrottsakademis nya organisation och grafiska profil. De nya satsningarna på kommunikation och marknadsföring samt forskning och utveckling har redan gett resultat. Fler elitföreningar – som FC Rosengård, LB07 och Höllvikens Innebandyförening – har inlett samarbete och tar regelbundet del av våra olika kompetenser som nutrition, uthållighets- och styrketester. Elitprogrammet där Malmö idrottsakademi stödjer elitidrottare från individuella idrotter är en viktig del av verksamheten. Vid årets utvärdering av programmet var svarsfrekvensen 98 % och elitidrottarna är mycket positiva till det som erbjuds. I helhetsbetyg får vi betyget 4,5 på en 5 gradig skala. En satsning på att regionalisera verksamheten har inletts med att erbjuda ett regionalt elitprogram för elitidrottare från hela Skåne.

Samträningsprojektet som Malmö idrottsakademi driver tillsammans med Malmö KK simhopp, Malmö KK konståkning och Motus Salto gymnastik har genomförts med gemensam styrke-, rörlighets- och koordinationsträning för 60-talet aktiva under ett år. Vi tittar nu på en långsiktig finansieringsplan sig för en kontinuerlig satsning under visionen ”Tillsammans når vi världstoppen”. Det ser väldigt positivt ut.

Under våren har vi i samverkan med våra parters Skåneidrotten, Malmö högskola och Health Sciences Lab vid Lunds universitet genomfört ett flertal möten och konferenser. Tränarclinics, sponsorträffar och en konferens för landets olika testcentra såsom Umeå, Östersund, Falun och GIH Stockholm är några exempel.

Arbetet med uppbyggnaden av ett större partnernätverk har tagit fart och förhoppningsvis kan vi öka den externa finansieringen. Till hösten lanserar vi möjligheten för våra samarbetspartners att vara med och ”Träna som en mästare”. Där erbjuder vi ett träningspass tillsammans med Malmö idrottsakademis aktiva och kompetenspersoner och därefter frukost.

Det största glädjeämnet just nu är att av elitprogrammets 51 elitidrottare är fem nominerade till OS i Rio och fyra till Paralympics. Det befäster att Malmö idrottsakademi är rätt satsning och att vi är på rätt väg.”

Jan-Olov Jakobsson
Verksamhetsansvarig
Malmö idrottsakademi