Niklas Fernström

Kunskapsutbyte mellan tränare är guld för Niklas

En av de som varit en del av Malmö idrottsakademis Elitprogram – som tränare – under längst tid är Niklas Fernström.

– Det finns väldigt mycket kunskap att ta del av och jag känner att jag hela tiden utvecklas som tränare. Elitprogrammet är en del av det, säger Niklas.

 

Som aktiv tillhörde Niklas Fernström elitnivå på främst 110 och 400 meter häck. Det blev snabbt en gren som han tog till sitt hjärta och VM i Göteborg 1995 blev den sportsliga höjdpunkten.

 

Fernström har varit starkt förknippad med MAI genom alla år. Redan som nioåring, 1978, började han att tävla för Malmöklubben och sammanlagt blev det 20 SM-guld och ett knippe med silver och brons.

 

Idag är han, vid sidan av sin yrkesroll som brandman, tränare för ett 30-tal adepter inom sprint-, hopp- och häckgrenar.

– Fördelarna med att vara en del av Malmö idrottsakademis Elitprogram, vilket jag varit de fyra senaste åren, är många. Främst nyttjar jag möjligheten att de aktiva kan få kontaktpersoner som verkligen är experter på sin sak, vilket i förlängningen gör mig till en bättre tränare.

 

Fernström ringar in en för honom intressant utveckling av Elitprogrammet:

– Paletten och utbudet har varit detsamma ett par år för de aktiva, men nu har man tagit in oss tränare i bilden på ett annat sätt. Vi tränare har inte nyttjat varandras kunskap tidigare på samma sätt. Det tycker jag är väldigt positivt. Det ger synergieffekter.

 

Vad använder du mest till vardagen?

– En av mina idrottare går till idrottspsykologen Sverker Fryklund och har fått resultat av det. En annan använder sig av Stellan Kjellander och Rickard Dahan för att jobba förebyggande med skador.

 

En annan detalj som Fernström menar är nyttig är att hans adepter kan ta experthjälp i förebyggande syfte, inte bara när någonting väl hänt.

– Jag ska inte veta exakt hur de ska äta, hantera en liten muskel eller samla ens tankar på en individuell nivå. Det fungerar inte med så många. Jag ska lägga fokus på det jag är bra på. Samtidigt snappar man som sagt upp väldigt mycket ”inside info” som man kan ha nytta av.

 

Det är såklart orättvist att jämföra elitidrottares vardag idag med hur det var 25-30 år sedan, men hade du haft nytta av detta upplägg som aktiv?

– Jag vill inte klaga på det jag hade, men det hade varit lite bättre. Jag hade definitivt mått bra av att prata med någon idrottspsykolog exempelvis. Mitt problem var att jag blev överladdad. Hade jag haft den tillgången gällande mental träning hade jag säkert kunnat prestera bättre. Därför är jag väldigt positiv till allt detta elitprogram. Vi blir ett slags team, tränare och medarbetare hos Malmö idrottsakademi, där vi kopplar ihop hela spektrat i träningen.

 

Text: Christoffer Ekmark, Skånesport