Sjuorna kör fystester

MIA körde i dag fystester med de entusiastiska sjuorna på Malmö Idrottsgrundskola. Lie Kylborn organiserad och MIA:s personal genomförde ett testbatteri med syfte att testa den fysiska statusen hos tretton- och fjorton åringarna. Testbatteriet innehåller: sprintlöpning, hoppspänst, T-test, bålstyrka och 1000 m löpning. Tanken är att följa upp testerna varje år.