Sustainability

De båda kompetensområdena Idrottspsykologi och Life skills management drar under hösten igång ett nytt spännande samarbete för att hjälpa de aktiva i Elitprogrammet att hitta balans i sin elitidrottssatsning och få bättre kontroll över allt som påverkar dem som individer. Över tre tillfällen, utan krav på föranmälan och prestation, får de aktiva de verktyg de behöver för att njuta mer av sina liv som elitidrottare.

 – Vi drar igång denna satsning för att det finns önskemål från de aktiva om gemensamma och återkommande gruppträffar, i syfte att få lära sig mer om ämnen som är kopplade till deras idrottskarriär och personliga utveckling, berättar Kristiina Pekkola, idrottspsykolog.

– Höstens gruppträffar bygger både på den feedback vi fått tidigare och på våra egna tankar om att nå ut med kunskap kring hur man kan få ihop livet som elitidrottare. Att få träffa andra inom programmet som är i liknande situationer kommer minska stressnivåerna – och förhoppningsvis förbättra prestationerna på arenorna, säger Peter Martinsson.

Höstens tre träffar och teman är:

  • 6 september 15:00 – 17:00 – Introduktion med fokus på identitet, karriär och idrott
  • 11 oktober 15:00 – 17:00 – Sponsring, kommunikation, nätverk och samverkan
  • 29 november 15:00 – 17:00 – Attityd, inställning och prestationsångest

Alla träffar är i Storm på Malmö högskola.

 

Vill du veta mer?

Peter Martinsson
Life skills management
peter.martinsson@mah.se

Kristiina Pekkola
Idrottsprykologi
k@pekkola.se