Universitetet är guld för elitidrotten

Malmö har inte bara nyligen blivit universitetsstad, Malmö universitet är även utsett till Riksidrottsuniversitet. Vad innebär det? Torun Mattsson, prefekt och lektor vid idrottsvetenskapliga institutionen på Malmö universitet, berättar mer om det och om samarbetet mellan universitet och idrottsakademi.

Idrottsvetenskap lockar 600 studenter
Malmö idrottsakademi drivs av Malmö stad i nära samverkan med Malmö universitet och Skåneidrotten. Torun Mattson är prefekt och lektor vid idrottsvetenskapliga institutionen på Malmö universitet och säger så här om utvecklingen av de idrottsvetenskapliga utbildningar som årligen lockar ca 600 studenter.

– Vi har två stora program – idrottslärarprogrammet och det idrottsvetenskapliga programmet. Inom idrottsvetenskapen har vi ett antal gemensamma kurser och sedan två olika inriktningar – sports management samt en inriktning mot fysisk aktivitet och hälsa. Den senare är en helt ny inriktning som bland annat handlar om idrottsfysiologi, idrottsnutrition och idrottspsykologi. Utöver programmen har vi flera fristående kurser på både engelska och svenska, där kursen inom idrottspsykologi är en av universitetets mest sökta. Vissa av kurserna är även distanskurser som går bra att kombinera med en elitidrottssatsning.

Underlättar kombinerandet av studier och elitidrott
Under senhösten kom det glädjande beskedet att Malmö universitet tillsammans med Halmstad högkola utnämnts till Riksidrottsuniversitet. Det innebär att universitetet och Riksidrottsförbundet samarbetar för att underlätta för idrottare på elitnivå att studera på universitetsnivå.

– Det känns jättekul och blir en kvalitetsstämpel för vår verksamhet och vår samverkan med Malmö idrottsakademi. Detta är helt nytt för oss, så vi har ännu inte alla delar på plats, men det kommer att innebära att vi kan locka ännu fler elitidrottare att studera här hos oss då vi kan erbjuda dem en gynnsam studiemiljö och en riktigt bra elitidrottsmiljö tillsammans med Malmö idrottsakademi. Sen vet vi att det innebär att det tillkommer tränarutbildningar inom specialidrotterna och ännu mer praktiknära forskning.

”Forskningen kommer verkligen idrottaren till nytta”
Malmö universitet har huvudansvar för kompetensområdet forskning och utveckling inom ramen för Malmö idrottsakademis verksamhet. Den övergripande målsättningen är att kvalitetssäkra verksamheten och skapa nära samarbete med andra lärosäten i regionen.

– Den praktiknära forskningen handlar inte bara om den individuella idrottarens prestationer utan även om de förutsättningar de ges, till exempel ekonomiska villkor, genusperspektiv, idrottspolitik, arenabyggen, och så vidare. Detta är faktorer som påverkar elitidrottarens vardag och här finns ett stort behov av forskning som vi vill möta. Hur vardagen ser ut för de aktiva påverkar onekligen den idrottsliga prestationen.
Det är här forskningen verkligen kommer idrottaren till nytta och att ha närheten till idrotten är av stor betydelse för forskningen. Det har vi här genom Malmö idrottsakademi. Det är bara 10 minuters cykelväg mellan den elitidrottsmiljö som finns på Stadionområdet och Universitetscampus.

Konferens i Malmö med fokus på idrottens nya utmaningar
Institutionen för idrottsvetenskap står tillsammans med European Association for Sport Management, EASM, värd för The European Sport Management Conference 5-8 september 2018, på Malmö Live. Konferenstemat är Managing Sport in a Changing Europe. Temat har valts för att reflektera de förändringsprocesser och utmaningar som pågår inom idrotten och samhället i stort, och som måste hanteras av idrottens organisationer på olika nivåer. Det kan till exempel handla om frågor kopplade till migration, integration och mångkulturalism. Konferenstemat är dessutom tydligt kopplat till det lokala och nationella sammanhanget, samtidigt som det är internationellt relevant.

Vad betyder konferenser som denna för er?
– Konferenser och mötesplatser är väldigt viktiga för att både visa upp var vi är idag och för att ständigt vara med och utveckla vår verksamhet framåt och inspireras. Detta är en av världens största konferenser inom sports management-området, och den är väldigt bred. Den fokuserar inte bara ekonomin och juridiken runt idrotten, utan även på områden som migration, globalisering och de förändringsprocesser som pågår inom idrotten. Utifrån temat är Malmö spännande som arrangörsstad. Malmö är en dynamisk stad med en ung befolkning och många nya idrottsformer, en stad som är spännande att studera. Sen är det så klart även viktigt att marknadsföra universitet och vår idrottsvetenskapliga institution och Malmö idrottsakademi.

Är där något speciellt runt EASM-konferensen som du tycker Malmös tränare inte får missa?
– Jag tycker så klart att de ska gå på hela konferensen, men har man inte den möjligheten rekommenderar jag verkligen torsdagen, 6 september, då temat riktar sig just mot idrottsföreningar och lokala organisationer. Det kommer att vara en mötesplats för idrotten där delegater från hela världen träffas och bland annat diskuterar hur idrottsföreningar kan arbeta för att möta nyanlända. Det kommer att blandas teori med praktiska workshops och samverkansmöjligheter. Vi räknar med att det kommer runt 500 delegater från hela världen och sedan tillkommer det studentaktiviteter fem dagar innan konferensen drar igång där de belyser olika case, så det kommer att finnas något för alla, avslutar Torun Mattsson.