18 november Elittränaren i centrum

Med anledning av Covid-19 blev konferensen ”Elittränaren i centrum” framflyttad. Nu har nytt datum bestämts – konferensen anordnas den 18 november 2020 och kommer då även att bli startskottet för SVEBI-konferensen* som arrangeras på Malmö universitet 19-20 november.

18 november bjuder Malmö idrottsakademi in till en spännande konferens under temat ”Elittränaren i centrum”. Konferensen arrangeras på Malmö universitet och sker i samarbete med RF-SISU Skåne och Malmö universitet. Konferensen vänder sig till allt från tränare och ledare till klubbchefer, samt företrädare för idrott på såväl lokal, regional som nationell nivå.

Fullständigt program och föreläsare kommer att presenteras senast i september, men reservera redan nu onsdagen 18 november.

*Tema för SVEBI-konferensen är: ”Hur kan de globala hållbarhetsmålen användas för att utveckla idrotten och hur kan idrotten bidra till att uppnå en hållbar samhällsutveckling?” Mer information hittar du här: http://www.svebi.se/arskonferens/