Barnkonventionen blir lag 2020

Hur förbereder sig idrottsrörelsen?

Bris tillsammans med idrottsrörelsen välkomnar dig som är spelare, ledare, förälder, funktionär eller styrelserepresentant inom barn- och ungdomsidrotten till en unik halvdag!

Konferencier för dagen är två stjärnor från Skånes Skolidrottsförbund.

Föreläsning med Carina Bäck, Idrottsombudsman Riksidrottsförbundet och Emma Bennvik, Påverkansansvarig Bris.

Vad är barnkonventionen och vad betyder den i praktiken?

Konkreta verktyg och metoder från Bris, Skåneidrotten, Malmö idrottsakademi, Rädda Barnen och Röda Korsets Ungdomsförbund i barnrättsbaserat arbete för idrottsföreningar.

Panelsamtal med Ewa Bertz – (L) Ordförande i Fritidsnämnden Malmö, Tomas Peterson – Professor i Idrottsvetenskap Malmö Universitet, Michael Tsiparis – Kultur- och Fritidschef Lomma kommun, Susanne Pålsson Helander – Rådman på Lunds tingsrätt.

Lördag 23 november 9.00 – 12.00

Quality Hotel View

Hyllie Stationstorg 29 Malmö

Anmälan: bit.ly/23nov2019 senast 13 november 2019.
Konferensen är kostnadsfri och vi bjuder på fika.
VARMT VÄLKOMMEN!

Tips på hur!

I fikapausen kommer Malmö stad i samarbete med Malmö idrottsakademi att presentera tips på hur just din förening kan arbeta med Barnens spelregler och implementera Barnkonventionen i er verksamhet. Till sin hjälp har de tagit några av Malmös kända idrottsprofiler.

– Att idrottsrörelsen i Sverige ska följa Barnkonventionen är ingen nyhet, det står inskrivet i RF:s stadgar sedan 2009. Verksamheten ska utgå ifrån barnets intressen och behov. Från Malmö stads och Malmö idrottsakademis sida vill vi finnas där som ett stöd för idrottsföreningarna i staden och tillsammans med Skåneidrotten hjälpa till att utbilda våra föreningar och även ge dem tips och verktyg hur de kan arbeta med Barnkonventionen, säger Malin Eggertz Forsmark, avdelningschef Föreningsavdelningen, Fritidsförvaltningen Malmö stad och fortsätter:

– Vi hoppas att så många föreningar som möjligt tar tillfället i akt att komma denna dag och inspireras och få tips på hur man kan implementera Barnkonventionen som en naturlig del av sin verksamhet.