Med vetenskap som ett redskap för att vinna fördelar i sin satsning

Malmö idrottsakademi erbjuder en stor bredd expertis inom olika ämnen.
I grenen fysiologi bidrar Jenny Vikman ur ett annorlunda perspektiv. 
– Min roll är att applicera vad som ligger i vetenskapens framkant på elitidrottare, säger Vikman, till vardags forskare och lärare på Malmö universitet.

Knyter ihop praktiknära verksamhet med forskning och utbildning

Elitidrottare har många små detaljer att tänka på och arbeta med för att kunna bli så bra de kan bli.

Hur de ska träna, äta och vila utifrån sina fysiska förutsättningar inte minst – men det är långt ifrån alltid som detta görs grundligt.

Med Jenny Vikmans expertis lämnas få detaljer till slumpen.
– Min roll på Malmö Idrottsakademi är mer övergripande och handlar delvis om att knyta ihop den praktiknära verksamheten med forskning och utbildning.

Hur då?

– Ett exempel kan vara hur ska man effektivast använder sig av olika fystester. Exempelvis när man testar sin syreupptagning. Hur kan man på bästa sätt utveckla det? Elitidrotten kan definitivt använda vetenskapen som ett redskap för att vinna fördelar i sin satsning.

”Varje individ ska bli så bra de kan bli”

Framförallt tänker Vikman kring syreupptagningstester på personer som utövar uthållighetssporter och där kondition är en central parameter.

– Min roll handlar också om hur vi kan knyta ihop de olika spetskompetensområdena. Hur kan all expertis inom nutrition appliceras på syreupptagningstester? Hur kan vi samarbeta ännu mer mellan psykologer, kardiologer och så vidare? Det finns många oväntade vägar att gå, exempelvis har vi genom sådana samarbeten upptäckt vikten av att få i sig rätt nivå av järn.

Vikman menar att de aktiva inom elitprogrammet i många fall kommer att ligga i framkant så till den grad att de själva blir en del av forskningen.

– På så sätt kan vi ytterligare hjälpa dem i framtiden.

– Jag kan hjälpa idrottarna att vässa till de sista pusselbitarna för att kunna bli bäst. I slutändan handlar det om att varje individ ska bli så bra de kan bli.

Vanligt att elitidrottare inte tränar korrekt

Att det handlar om hård och ny fakta från forskning är en unik detalj i elitprogrammet.
– Ligger man och balanserar på en gräns så är en vanligt förekommande problematik för elitidrottare att man inte tränar korrekt och exempelvis inte återhämtar sig ordentligt. Man vill prestera på så hög nivå som möjligt. Men genom att ge konkreta exempel på vissa saker så påverkar det besluttaganden och i slutändan även kroppen.

Forskningsarbetet på universitetet pågår ständigt.
– Just nu jobbar vi med ett projekt som är kopplat till polisutbildning, där vi tittar på hur fysisk och mental god hälsa påverkar arbetsförmågan och hur det hänger ihop.

Viktigt att samarbeta med tränare

Själv har Jenny idrottat inom simning och har där fått se vanliga missuppfattningar och myter bli vedertagna sanningar.
– Jag fick bland annat höra att när menstrautionen uteblev så var det ett bra kvitto. Då hade man tränat hårt nog… Idag vet man att det är helt fel. Då har kroppen i själva verket inte fått tillräckligt med energi och näring och då stängs systemen ner. Samma mekanismer och problem finns hos manliga idrottare. Det påverkar liknande system, men ger inte lika synliga kvitton som låga testosteronnivåer exempelvis.

– Jag tror att den här menstrautionsmyten fortfarande lever kvar på många platser, men det börjar förändras. Kunskapen finns inte hos alla tränare och den kan alltid bli bättre.

Att applicera sin kunskap på elitidrottare är en sak. Att arbeta med tränare som ingår Malmö idrottsakademis elitprogram ger en ännu större möjlighet att föra kunskapen vidare.

– Vi måste nå ut till tränarna som exempelvis kan säga till utövarna att lägga in en vilodag vid vissa symtom för att inte riskera överbelastning. Det finns så väldigt många fördelar att applicera kunskap på tränare och inom Malmö idrottsakademi finns det unika resurser att göra just det. Jag ser verkligen fram emot det arbetet, avslutar Jenny Vikman.


Text: Christoffer Ekmark, Skånesport.se