Ständigt bättre och på väg mot nya mål

Våren har gått snabbt och varit fylld av aktiviteter. Vi arbetar ständigt för att förbättra vår verksamhet och följer devisen ”blir vi inte ständigt bättre, blir vi långsamt sämre”. Här följer en summering av första halvåret 2018.

Vi har börjat komma i ordning i våra nya lokaler i Baltiska hallen. Det kommer att betyda mycket för verksamhetens utveckling med att ha ändamålsenliga konferensrum och utbildningslokaler samt en naturlig mötesplats för tränare, idrottare och andra som verkar på Stadionområdet. En plats där man kan sitta och jobba vid sin dator några timmar, träffas och ”nätverka” med andra. Här hoppas vi kunna möta ett stort behov.

I december 2017 genomförde vi en intern konferens med 25 personer, med fokus på att utveckla verksamheten ytterligare. Vi diskuterade visionära tankar, vilka långsiktiga mål vi ska arbeta mot och vad vi ska göra för att uppgradera Malmö idrottsakademi till version 3.0. Under våren har vi fortsatt diskutera för att utveckla vårt ”inre” arbete. Ett mål är redan på väg att uppfyllas – en breddning av verksamheten genom att starta upp kompetensområdet Sport Management. Ett första planeringsmöte är genomfört, där vi bl.a. diskuterade idéer kring hur vi framöver kan bidra till att utbilda och stimulera utvecklingen av idrotten ytterligare.

I samband med ishockey-VM i Köpenhamn i Royal Arena, 15 maj, genomförde vår marknadsgrupp en uppskattad nätverksträff för 40 personer, varav 20 deltagare var sportchefer eller personer med motsvarande funktion från elitföreningarna i Skåne. VM blev en publikmässig succé och en av framgångsfaktorerna var att man hade lagt mycket krut på att marknadsföra evenemanget via sociala medier. Detta är något vi vill ta lärdom av till kommande evenemang i Malmö.

I samarbete med Malmö idrottsgymnasium har vi startat ett ”Utmanarprogram” som syftar till att förbereda och stötta elever i årskurs tre för att överbrygga det tuffa steget från att vara junior till senior. Tiden i trean kan bli stressig med skolarbete, träning och tävlingar på en hög nivå. En utbildning i stresshantering och ett individuellt stöd till de i Utmanarprogrammet ges av våra kompetenspersoner efter behov. Det kan till exempel handla om fysisk träning, tester, kostrådgivning, karriärvägledning eller idrottspsykologisk rådgivning.

Som vi tidigare kunnat berätta är Malmö universitet, tillsammans med Malmö idrottsakademi och Halmstad högskola, utnämnt av Riksidrottsförbundet (RF) till ett av landets fem Riksidrottsuniversitet (RIU). Arbetet med de organisatoriska frågorna kring RIU har inletts under våren – och kommer att intensifieras i höst.

I april genomförde vi en lyckad konferens på Malmö universitet med cirka 120 deltagare, på temat Återhämtning. Konferensen genomfördes i samarbete med RF och tanken är att det ska bli en årligen återkommande konferens. Nästa års konferens är bokad till 10 april och genomförs även den på Malmö universitet.

Den årliga utvärderingen av vår verksamhet visar att elitidrottarna och tränarna är mycket nöjda med verksamheten och det stöd de får genom Elitprogrammet. Elitidrottarna ger Malmö idrottsakademi betyget 4,65 och tränarna ger 4,1 i helhetsbetyg på en femgradig skala. Förutom betydelsen av det ekonomiska bidraget vittnar de aktiva om vikten av Malmö idrottsakademis engagerade och kunniga personal, som har ett genuint intresse att stötta elitidrottarna i deras tuffa vardag med dubbla, ofta till och med ”trippla”, karriärer. Känslan av tillhörighet, kompetens och engagemang hos vår personal betyder mycket för de aktiva. Elitidrottarna älskar sin idrott men måste kämpa hårt med att försöka få ihop sin vardag och ekonomi för att kunna leva,träna och ha råd att åka på tävlingar. Detta är en utmaning för elitidrotten i Sverige om vi ska lyckas få fram medaljörer på EM, VM och OS i framtiden. Elitidrott måste bli mer accepterat i samhället och det måste in riktade pengar från staten för att stötta de unga vuxna och deras tränare som vill satsa fullt ut för att nå sina drömmars mål.

Med detta vill vi önska er alla en riktigt skön sommar!

Med vänlig hälsning
Jan-Olov Jakobsson, verksamhetsansvarig