Var med när de första resultaten av ”MUSSE-studien” presenteras

Tisdagen den 10 december gästas Malmö idrottsakademi av ett tvärvetenskapligt forskarteam från Malmö universitet, Halmstad högskola och Lunds universitet. De kommer att presentera dagsaktuell idrottsforskning kring kombinationen elitidrott och ett livslångt idrottande.

Malmö Youth Sport Study, mer känd som MUSSE-studien, följer två årgångar elever som studerar vid Malmö idrottsgrundskola. Avsikten är att öka kunskapen om hur man kan skapa en verksamhet som både

  • är inkluderande och inbjuder till deltagande i idrott och ett livslångt intresse för fysisk aktivitet och idrott (ett hälsoperspektiv) och
  • samtidigt skapar framgångsrik talangidentifikation och talangutveckling (ett elitperspektiv).

Projektet startades 2012 av forskare från Malmö universitet, Halmstad högskola och Lunds universitet och tittar bland annat på frågeställningar runt vilka som antas till skolan, elevernas fysiologiska status och skillnader mellan flickor och pojkar. 

Forskargruppen kommer nu att presentera de första resultaten av studien som även inkluderar komplexiteten mellan skola och ämnet idrott och hälsa, bredd kontra elit, kompetens hos lärare och tränare samt selektion och talang.